Albwm

 

I weld ein lluniau i gyd, cliciwch ar y mosaig isod:-

 

mosaig

----------------------------------------------------------------------------------

Cyngerdd 50 Mlwyddiant, Galeri, Caernarfon
Nos Wener 14 Gorffennaf 2017

(Lluniau: Geraint Thomas, Panorama-Cymru):-

Cyngerdd 50 Mlwyddiant, Galeri, Caernarfon