Rhestr Cryno Ddisgiau

I brynu CD cysylltwch a’r Côr gan adael eich manylion, neu ewch i wefan y cynhyrchwyr, neu beth am i chi ymweld a ni yn Galeri, Caernarfon i wrando ar ein noson ymarfer, lle bydd Cryno Ddisgiau ar werth.

 

Côr Meibion Caernarfon yn Dathlu eu Penblwydd yn 50

Pa well ffordd i gôr meibion ddathlu ei ben blwydd yn 50 oed na chyhoeddi CD i bawb gael rhannu gwledd gerddorol.Pa well ffordd i gôr meibion ddathlu ei ben blwydd yn 50 oed na chyhoeddi CD i bawb gael rhannu gwledd gerddorol.

Ffurfiwyd “Côr Ferodo” yn Ffatri Leinin Brêcs Ferodo ar lannau’r Fenai yn Nhachwedd 1967. Er i’r ffatri gau, ‘does dim brêc ar ganu brwdfrydig y Cofis. Wedi 50 mlynedd ar y brig mae Côr Meibion Caernarfon, fel y’i gelwir bellach, yn dal i ddiddanu cynulleidfaoedd. Dros y blynyddoedd, perfformiwyd ar brif lwyfannau Prydain. Teithiwyd yn helaeth ym Mhrydain, Iwerddon, cyfandir Ewrop a gogledd America. Enillwyd naw gwaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

© Recordiau ARAN 2017 www.traciaucymraeg.com
Traciau? Cliciwch yma

Mae’r casgliad yma yn dathlu deugain mlynedd ers sefydlu Côr Meibion Caernarfon. Yn y cyfnod hwnnw y mae’r Côr wedi sefydlu ei le ymhlith y grwpiau lleisiol mwyaf blaenllaw yng Nghymru. Er hynny mae ei wreiddiau’n aros yn nwfn yn y gymuned ac yng nghanol y cyfnod yma o ddathlu, ymddengys bod geiriau agoriadol Waldo a ddefnyddir yn y gân ‘Cofio’, yn rhai hynod addas....

Cofio : Waldo Williams
Un funud fach cyn elo’r haul o’r wybren,
Un funud fwyn cyn delo’r hwyr i’w hynt,
I gofio am y pethau anghofiedig
Ar goll yn awr yn llwch yr amser gynt

Recordio – Eglwys St. Padarn, Llanberis, 2008
Aran 517
© Recordiau ARAN 2008 www.traciaucymraeg.com
Traciau? Cliciwch yma
Recordio – Eglwys Santes Fair, Caernarfon Gwanwyn 2004
SAIN SCD 2301
© 2004 SAIN (RECORDIAU) CYF. www.sainwales.com
Traciau? Cliciwch yma
Recordio – Stiwdio Sain, Llandwrog Caernarfon Hydref 1997
SAIN SCD 2173
© 1997 SAIN (RECORDIAU) CYF. www.sainwales.com
Traciau? Cliciwch yma