Cysylltu gyda’r Côr

Os ydych eisiau cysylltu gyda’r Côr y ffordd orau o wneud hyn yw i lenwi eich manylion yn y blychau isod, ac wedyn clicio’r botwm  ‘Anfon’. 

Cofiwch roi hynny o fanylion ag sydd bosibl yn y blwch ‘Eich Neges’  gan ddweud os ydych eisiau archebu CD, bwcio’r Côr ar gyfer cyngerdd, eisiau ymweld a noson ymarfer y côr neu unrhyw neges arall, a cofiwch roi dyddiad ac amser eich neges.
Mae dros 50 o bobl weithiau yn ymweld a noson ymarfer y Côr, felly os ydych eisiau dod ar nos Fawrth am 7.45pm i Galeri, Caernarfon, cofiwch gysylltu i wneud yn siwr bod digon o le ar gael.  Os ydych eisiau prynu CD y côr gallwch wneud hynny ar y noson.
Os oes ganddoch ddiddordeb mewn ymuno a’r Côr, gadewch i ni wybod wedyn dewch i lawr i’r Galeri am 7.45pm ar Nos Fawrth.  Rydym yn chwilio am aelodau newydd o hyd, ac nid oes rhaid i chi fod yn ganwr profiadol i ymuno a ni !!

Os ydych eisiau cysylltu yn uniongyrchol gyda ein Ysgrifennydd, gweler ei fanylion isod :-

 

FFURFLEN CYSYLLTU AR-LEIN
Eich Enw: 

Cyfeiriad:
E-bost: 
Rhif Ffôn: 
Cysylltu trwy:
Dyddiad:
Amser:
Eich Neges:
 

 

 

Iolo W. Thomas (Ysgrifennydd y Côr)
Bodafon
Ffordd y Gogledd
Caernarfon
LL55 1BE

Rhif Ffôn: 01286 675333
ebost: iolowatcyn@gmail.com