Tracks

Tracks from our CDs

 

Click on the words “click here” to listen to some of the tracks.

 

1. Prysgol
2. Anfonaf Angel
3. Dyrchefir Fi
4. Ave Verum Corpus
5. Jamaica Farewell
6. Y Darlun
7. Cantilena
8. Bring Him Home
9. O Gymru
10. O Ddwyfol Nos!
11. Do you hear the people sing?
12. Hallelujah
13. Anthem

1. Caernarfon 4’59”
Robat Arwyn; Meirion Mcintyre Huws © Sain
darn comisiwn / commissioned by the choir - click here

2. Cwsg, Osian   3’53”
(allan o / from ‘Nia Ben Aur’)
Alun Huws, Cleif Harpwood trefn. Menai Williams © Sain

3. Cofio 6’07”
Eric Jones ; Waldo Williams © Curiad

4. The Lily of the Valley  4’48”
tradd. trefn. Edmund Walters © Roberton

5. Gwahoddiad   3’45”
L. Hartsough, trefn. John Tudor Davies, cyf. Ieuan Gwyllt © Hughes a’i Fab

6. Pedair Oed   4’15”
Robat Arwyn, trefn. Menai Williams; Robin Lloyd ab Owain © Sain
unawdydd – Raymond Jones

7. Y Tangnefeddwyr  6’34”
Eric Jones ; Waldo Williams © Curiad - click here

8. Speed Your Journey 4’53”
(allan o / from ‘Nabucco’)
G. Verdi, trefn. Sydney Northcote; cyf. Norman Tucker & Tom Hammond © Ricordi

9. Sanctaidd   5’39”
(‘Sanctus’ allan o / from ‘Messe Solonelle St. Cecilia’)
Charles Gounod, trefn. Derek Littlemore; tradd. cyf. M. A. Jones © Curiad

10. Tawel yw’r Môr  3’34”
Heinrich Pfeil; John Guard, cyf. J. L. Roberts © Roberton

11. Morte Christe 4’22”
(When I Survey the Wondrous Cross)
Emrys Jones ; Issac Watts © L. Wright Music - click here

1. Clychau’r gog…(Bluebells)
Cerdd./Music Gareth Glyn
Geiriau/Words: R Williams Parry
© Llonnod
Piano: Mona Meirion

2. Yn nheyrnas diniweidrwydd Detholiad
(In the Kingdom of the Meek Anthology)
Geiriau/Words: Rhydwen Williams © Gwasg Gomer Press
Alaw/Melody: Bwlchderwin Haydn Morris
Gos./Arr.: Menai Williams
© Snell & Sons Ltd.
Telynau/Harps: Dafydd Huw/Mona Meirion click here

3. Ceidwad y Goleudy (The Lighthouse Keeper)
Cerdd. a Geiriau/Music and Lyrics: Emyr Huws Jones © Cyhoeddiadau Sain
Trefniant piano/piano arrangement : Robat Arwyn
Trefniant Lleisiol/Vocal arrangement: Menai Williams
Unawdydd/Soloist: Derfel Thomas
Piano: Mona Meirion

4. Bring him home (“Les Miserables”)
Cerdd./Music: Claude-Mickel Schonberg
Geiriau/Lyrics: Herbert Kretzmer/ Alain Boubill
Tr./Arr. John Smauel
© Alain Boubill Overseas
Piano: Mona Meirion

5. Do you hear the people sing? (“Les Miserables”)
Cerdd./Music: Claude-Mickel Schonberg
Geiriau/Lyrics: Herbert Kretzmer/ Alain Boubill
Tr./Arr.: Menai Williams
© Alain Boubill Overseas
Piano: Mona Meirion click here

6. Pan oedd Iesu dan yr hoelion Coedmor
Cerdd./Music: Richard L. Jones
Tr./Arr.: Alwyn Humphreys
© Undeb y Bedyddwyr/Baptist Union
Unawdydd/Soloist: Raymond Jones
Piano: Mona Meirion

7. Yr hen arch (Old Ark’s a, moverin’)
Tradd./Traditional
Trefn./Arr.: Colin Lawrence
Cyf./Trans.:John Stoddart
© Cyhoeddiadau Curiad
Piano: Mona Meirion

8. Iesu tirion, gwylia drosom Cerdd dant
Geiriau/Words: Wil Ifan
Alaw/Music Llety’r Bugail Eleri Owen
Gos/Arr. : Menai Williams
Telynau/Harps: Dafydd Huw/Mona Meirion

9. Pokarekare ana..
Alaw Maori Tradd./Trad. Maori Song
Trefn./Arr.: Menai Williams
© Cyhoeddiadau Sain
Unawdydd/Soloist: Elain Llwyd
Piano: Mona Meirion

10. O nefol addfwyn oen
Geiriau/Words: William Williams
Cerdd./Music: Sioned Williams
Trefn. Piano/Piano Arr.: Robat Arwyn
Trefn. Lleisiol/Vocal Arr.: Mary S. Jones
© Cyhoeddiadau Curiad
Piano: Mona Meirion

11. Oh Isis and Osiris (The Priests’ Chorus)
Cerdd./Music: Mozart
© Ricordi
Piano: Mona Meirion

12. Cofio Crist Wyt ti’n cofio’r nos Nadolig (Remembering Christ)
Cerdd./Music: Anad./Anon
Geiriau/Words: John Morris
Trefn./Arr.: Menai Williams
© Cyhoeddiadau Sain
Unawdydd/Soloist: Raymond Jones
Piano: Mona Meirion

13. Gweddi’r Arglwydd (The Lord’s Prayer)
Cerdd./Music: William Matthias
© Cwmni Cyhoeddi Gwynn Cyf./Oxford University Press
Piano: Mona Meirion

14. An American Trilogy
Tradd./Trad.
Trefn./arr.: Mickey Newbury
Add./Adapt.: Alwyn Humphreys
© Acuff-Rose Music
Piano: Mona Meirion

Recordio – Eglwys Santes Fair, Caernarfon Gwanwyn 2004
Recorded at St Mary’s Church Caernarfon, Spring 2004
SAIN SCD 2301
© 2004 SAIN (RECORDIAU) CYF. www.sainwales.com

1. Cytgan y Milwyr o ‘Faust’ (Soldiers’ Chorus from ‘Faust’)
Cerdd/Music: Charles Gounod
Geiriau/Words: TH Parry-Williams ©
Piano: Mona Meirion

2. Pan ddaw yfory (When tomorrow comes)
Cerdd a Geiriau/Music and lyrics: Caryl Parry Jones/Myfyr Isaac
Tref/arr. Menai Williams
© Cyhoeddiadau Sain
Piano: Mona Meirion

3. Sunset Poem (‘Under Milk Wood’)
Cerdd./Music: A H D Troyte
Geiriau/Words Dylan Thomas ©
Piano: Mona Meirion

4. Pentecost
Cerdd./Music Robat Arwyn©
Geiriau/Words John Gwilym Jones©
Piano: Mona Meirion

5. Gweddi’r Aglwydd (The Lord’s Prayer)
Cerdd./Music: A H Malotte
Trefn./arr. Carl Deis
© Schumer
Piano: Mona Meirion

6. I’se Weary of waitin’
Cerdd a geiriau/Music and Words: Duncan Young
Tren./arr. Doris Arnold
© Aschberg Hopwood and Crew
Unawdydd/Soloist: Dafydd Gwynfor Roberts
Piano: Mona Meirion

7. Y Bryniau Melynion (The Golden Hills)
Cerdd./Music: Gareth Glyn © Llonnod
Geiriau/Words: Ieuan Wyn ©
Piano: Mona Meirion

8. Ysbryd y nos (Spirit of the Night)
Cerdd./Music Hefin Elis
Geiriau/Words: Clive Harpwood
Trefn./arr. Menai Williams
© Cyhoeddiadau Sain
Unawdydd/Soloist: John Howard Hughes
Piano: Mona Meirion

9. Di, rosyn dos (Go, Lovely Rose)
Cerdd./Music: Meirion Williams
Geiriau/Words: T. Gwynn Jones
© Gwynn
Piano: Mona Meirion

10. Rhyfelgyrch Oroveso o ‘Norma’ (Oroveso’s Campaign from ‘Norma’)
Cerdd./Music: Vincenzo Bellini
Geiriau/Words: Dyfnallt Morgan©
Piano: Mona Meirion

11. Oleuni Mwyn (Lead Kindly Light)
Cerdd./Music: W. Bradwen Jones
Geiriau/Words J H Newman
© Snell & Sons
Piano: Mona Meirion

12. When the saints go marching in
Cerdd a Geiriau/Music and words Tradd./Trad.
Trefn./Arr. : Denys Hood
© Hood
Piano: Mona Meirion

Recordio – Stiwdio Sain, Llandwrog Caernarfon Hydref 1997
Recorded at Sain Studio Llandwrog Caernarfon, Autumn 1997
SAIN SCD 2173
© 1997 SAIN (RECORDIAU) CYF. www.sainwales.com