Llwyddiannau’r Côr

Llwyddiannau’r Côr


Dyma brif lwyddiannau’r Côr:-

• Eisteddfod Genedlaethol Cymru - 1972, 1975, 1976, 1981, 1994, 1995, 1996, 2001, 2003.
• Eisteddfod Pontrhydfendigaid – 1987 a 1991.
• Tarian Her Corau Cymru B&I 1989.
• Gwyl Gorawl Colwyn 1989.
• Gwyl Gorawl Rhyngwladol Sligo 1995.
• Gwyl Gorawl Gogledd Cymru – Stena 1996 a 1999.

Ni fu’r côr yn cystadlu ers rhai blynyddoedd oherwydd dymuniad i ganolbwyntio ar ei repertoire cyngherddau. Mae’n bwriadu ail gychwyn cystadlu cyn bo hir.