Rhestr Caneuon

Rhestr Caneuon Presennol :
1. Caernarfon – Robat Arwyn  ( Comisiynwyd gan y Côr )  Geiriau : Meirion MacIntyre Huws
2. Ave Verum Corpus – Robat Arwyn  ( Comisiynwyd gan y Côr )
3. Gweddi Affricanaidd – Enoch Sontonga    Tref. Eric Jones    Geiriau Cymraeg : E. Olwen Jones
4. Pedair Oed – Robat Arwyn    Tref. Menai Williams
5. An American Trilogy – Tref. Mickey Newbury    Add.  Alwyn Humphries
6. When the Saints go marching in  - Tradd.   Tref. Denys Hood
7. Softly as I leave you – Tref. Alan Simmons
8. Benedictus – Robat Arwyn    Geiriau Cymraeg : Dyfnallt Morgan
9. Prysgol – William Owen   Trefn. Eric Jones    Geiriau Cymraeg : Ann Griffiths
10. Bring Him Home – Trefn. John Samuel
11. Cwsg Osian – Alun Huws / Cleif Harpwood    Trefn. Menai Williams
12. Byd o Heddwch – Penri Jones    Trefn. Eirian Owen
13. Morte Christe – Emrys Jones
14. Sanctus – Schubert   Trefn. Menai Williams
15. Do you hear the people sing ? – Schőnberg / Kretzmer
16. Gwahoddiad – Trefn. John Tudor Davies
17. Hafan Gobaith – Delyth Rees    Geiriau : Eleri Richards   Trefn. Valerie Hope
18. Cytgan yr Helwyr – Carl Maria von Weber    Geiriau Cymraeg : Thomas Parry
19. Carol yr Alarch – Gareth Glyn     Geiriau Cymraeg : Dewi Jones
20. Lisa Lân – Tradd.  Trefn. Brian Hughes
21. Oleuni Mwyn – W.Bradwen Jones
22. O Ddwyfol Nos – A.Adam   Trefn. Emrys Williams     Geiriau Cymraeg : Mary S. Jones
23. Beatles for Male Voices – J.Lennon / P. McCartney   Trefn. Alan Simmons
24. Jamaica Farewell – Tradd.  Trefn. William O. Jones   
25. Raindrops keep falling on my head – Burt Bacharach  Trefn. Gwyn Arch   Geiriau : Hal David