Traciau

Traciau o’n Crynoddisgiau

 

Cliciwch ar y geiriau “cliciwch yma” i wrando ar ambell i drac.

 

1. Prysgol
2. Anfonaf Angel
3. Dyrchefir Fi
4. Ave Verum Corpus
5. Jamaica Farewell
6. Y Darlun
7. Cantilena
8. Bring Him Home
9. O Gymru
10. O Ddwyfol Nos!
11. Do you hear the people sing?
12. Hallelujah
13. Anthem

1. Caernarfon 4’59”
Robat Arwyn; Meirion Mcintyre Huws © Sain
darn comisiwn / commissioned by the choir - cliciwch yma

2. Cwsg, Osian   3’53”
(allan o / from ‘Nia Ben Aur’)
Alun Huws, Cleif Harpwood trefn. Menai Williams © Sain

3. Cofio 6’07”
Eric Jones ; Waldo Williams © Curiad

4. The Lily of the Valley  4’48”
tradd. trefn. Edmund Walters © Roberton

5. Gwahoddiad   3’45”
L. Hartsough, trefn. John Tudor Davies, cyf. Ieuan Gwyllt © Hughes a’i Fab

6. Pedair Oed   4’15”
Robat Arwyn, trefn. Menai Williams; Robin Lloyd ab Owain © Sain
unawdydd – Raymond Jones

7. Y Tangnefeddwyr  6’34”
Eric Jones ; Waldo Williams © Curiad cliciwch yma

8. Speed Your Journey 4’53”
(allan o / from ‘Nabucco’)
G. Verdi, trefn. Sydney Northcote; cyf. Norman Tucker & Tom Hammond © Ricordi

9. Sanctaidd   5’39”
(‘Sanctus’ allan o / from ‘Messe Solonelle St. Cecilia’)
Charles Gounod, trefn. Derek Littlemore; tradd. cyf. M. A. Jones © Curiad

10. Tawel yw’r Môr  3’34”
Heinrich Pfeil; John Guard, cyf. J. L. Roberts © Roberton

11. Morte Christe 4’22”
(When I Survey the Wondrous Cross)
Emrys Jones ; Issac Watts © L. Wright Music cliciwch yma

1. Clychau’r gog…(Bluebells)
Cerdd./Music Gareth Glyn
Geiriau/Words: R Williams Parry
© Llonnod
Piano: Mona Meirion

2. Yn nheyrnas diniweidrwydd Detholiad
(In the Kingdom of the Meek Anthology)
Geiriau/Words: Rhydwen Williams © Gwasg Gomer Press
Alaw/Melody: Bwlchderwin Haydn Morris
Gos./Arr.: Menai Williams
© Snell & Sons Ltd.
Telynau/Harps: Dafydd Huw/Mona Meirion cliciwch yma

3. Ceidwad y Goleudy (The Lighthouse Keeper)
Cerdd. a Geiriau/Music and Lyrics: Emyr Huws Jones © Cyhoeddiadau Sain
Trefniant piano/piano arrangement : Robat Arwyn
Trefniant Lleisiol/Vocal arrangement: Menai Williams
Unawdydd/Soloist: Derfel Thomas
Piano: Mona Meirion

4. Bring him home (“Les Miserables”)
Cerdd./Music: Claude-Mickel Schonberg
Geiriau/Lyrics: Herbert Kretzmer/ Alain Boubill
Tr./Arr. John Smauel
© Alain Boubill Overseas
Piano: Mona Meirion

5. Do you hear the people sing? (“Les Miserables”)
Cerdd./Music: Claude-Mickel Schonberg
Geiriau/Lyrics: Herbert Kretzmer/ Alain Boubill
Tr./Arr.: Menai Williams
© Alain Boubill Overseas
Piano: Mona Meirion cliciwch yma

6. Pan oedd Iesu dan yr hoelion Coedmor
Cerdd./Music: Richard L. Jones
Tr./Arr.: Alwyn Humphreys
© Undeb y Bedyddwyr/Baptist Union
Unawdydd/Soloist: Raymond Jones
Piano: Mona Meirion

7. Yr hen arch (Old Ark’s a, moverin’)
Tradd./Traditional
Trefn./Arr.: Colin Lawrence
Cyf./Trans.:John Stoddart
© Cyhoeddiadau Curiad
Piano: Mona Meirion

8. Iesu tirion, gwylia drosom Cerdd dant
Geiriau/Words: Wil Ifan
Alaw/Music Llety’r Bugail Eleri Owen
Gos/Arr. : Menai Williams
Telynau/Harps: Dafydd Huw/Mona Meirion

9. Pokarekare ana..
Alaw Maori Tradd./Trad. Maori Song
Trefn./Arr.: Menai Williams
© Cyhoeddiadau Sain
Unawdydd/Soloist: Elain Llwyd
Piano: Mona Meirion

10. O nefol addfwyn oen
Geiriau/Words: William Williams
Cerdd./Music: Sioned Williams
Trefn. Piano/Piano Arr.: Robat Arwyn
Trefn. Lleisiol/Vocal Arr.: Mary S. Jones
© Cyhoeddiadau Curiad
Piano: Mona Meirion

11. Oh Isis and Osiris (The Priests’ Chorus)
Cerdd./Music: Mozart
© Ricordi
Piano: Mona Meirion

12. Cofio Crist Wyt ti’n cofio’r nos Nadolig (Remembering Christ)
Cerdd./Music: Anad./Anon
Geiriau/Words: John Morris
Trefn./Arr.: Menai Williams
© Cyhoeddiadau Sain
Unawdydd/Soloist: Raymond Jones
Piano: Mona Meirion

13. Gweddi’r Arglwydd (The Lord’s Prayer)
Cerdd./Music: William Matthias
© Cwmni Cyhoeddi Gwynn Cyf./Oxford University Press
Piano: Mona Meirion

14. An American Trilogy
Tradd./Trad.
Trefn./arr.: Mickey Newbury
Add./Adapt.: Alwyn Humphreys
© Acuff-Rose Music
Piano: Mona Meirion

Recordio – Eglwys Santes Fair, Caernarfon Gwanwyn 2004
Recorded at St Mary’s Church Caernarfon, Spring 2004
SAIN SCD 2301
© 2004 SAIN (RECORDIAU) CYF. www.sainwales.com

1. Cytgan y Milwyr o ‘Faust’ (Soldiers’ Chorus from ‘Faust’)
Cerdd/Music: Charles Gounod
Geiriau/Words: TH Parry-Williams ©
Piano: Mona Meirion

2. Pan ddaw yfory (When tomorrow comes)
Cerdd a Geiriau/Music and lyrics: Caryl Parry Jones/Myfyr Isaac
Tref/arr. Menai Williams
© Cyhoeddiadau Sain
Piano: Mona Meirion

3. Sunset Poem (‘Under Milk Wood’)
Cerdd./Music: A H D Troyte
Geiriau/Words Dylan Thomas ©
Piano: Mona Meirion

4. Pentecost
Cerdd./Music Robat Arwyn©
Geiriau/Words John Gwilym Jones©
Piano: Mona Meirion

5. Gweddi’r Aglwydd (The Lord’s Prayer)
Cerdd./Music: A H Malotte
Trefn./arr. Carl Deis
© Schumer
Piano: Mona Meirion

6. I’se Weary of waitin’
Cerdd a geiriau/Music and Words: Duncan Young
Tren./arr. Doris Arnold
© Aschberg Hopwood and Crew
Unawdydd/Soloist: Dafydd Gwynfor Roberts
Piano: Mona Meirion

7. Y Bryniau Melynion (The Golden Hills)
Cerdd./Music: Gareth Glyn © Llonnod
Geiriau/Words: Ieuan Wyn ©
Piano: Mona Meirion

8. Ysbryd y nos (Spirit of the Night)
Cerdd./Music Hefin Elis
Geiriau/Words: Clive Harpwood
Trefn./arr. Menai Williams
© Cyhoeddiadau Sain
Unawdydd/Soloist: John Howard Hughes
Piano: Mona Meirion

9. Di, rosyn dos (Go, Lovely Rose)
Cerdd./Music: Meirion Williams
Geiriau/Words: T. Gwynn Jones
© Gwynn
Piano: Mona Meirion

10. Rhyfelgyrch Oroveso o ‘Norma’ (Oroveso’s Campaign from ‘Norma’)
Cerdd./Music: Vincenzo Bellini
Geiriau/Words: Dyfnallt Morgan©
Piano: Mona Meirion

11. Oleuni Mwyn (Lead Kindly Light)
Cerdd./Music: W. Bradwen Jones
Geiriau/Words J H Newman
© Snell & Sons
Piano: Mona Meirion

12. When the saints go marching in
Cerdd a Geiriau/Music and words Tradd./Trad.
Trefn./Arr. : Denys Hood
© Hood
Piano: Mona Meirion

Recordio – Stiwdio Sain, Llandwrog Caernarfon Hydref 1997
Recorded at Sain Studio Llandwrog Caernarfon, Autumn 1997
SAIN SCD 2173
© 1997 SAIN (RECORDIAU) CYF. www.sainwales.com