Cyfeilydd y Côr

Mrs Mona Meirion Richards B.A., L.R.A.M.


Graddiodd Mona mewn cerddoriaeth o Brifysgol Cymru, Caerdydd lle’r enillodd raddau B.A ac L.R.A.M (telyn). Bu’n dysgu cerddoriaeth yn Ysgol Uwchradd Llysweri, Casnewydd ac yn Bennaeth Cerdd Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon, am 18 mlynedd.

Mae bellach wedi ymddeol o’i swydd fel athrawes a bu’n cyfeilio i Gôr Meibion Caernarfon ers mwy na 35 mlynedd.